Declaration of Conformity

Erklæring om konfliktmineraler

(Conflict Minerals Declaration)

De viktigste konfliktmineralene er columbitt-tantalitt/coltan (tantal), gull, kassiteritt (tinn) og wolframitt (wolfram) som stammer fra DR Kongo (og naboland som Burundi, Rwanda, Tanzania og Uganda). Mineralene kan brukes av væpnede grupper til å finansiere vold og kriminalitet og er derfor underlagt sanksjoner. Fiberworks bekrefter at ingen transceivere inneholder metaller utvunnet fra konfliktmineraler og at underleverandører sjekkes med jevne mellomrom for verifikasjon.

Følgende krav stilles:

Alle leverandører skal kjøpe metaller fra smelteverk som er sertifisert av Responsible Minerals Assurance Process (RMAP).

De produkter som inneholder en eller flere av de fire relevante metallene skal kunne spores tilbake til smelteverket.

Last ned signert dokument her

CE and RoHS - Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Manufacturer: Fiberworks AS
Manufacturer's Address: Eikenga 11, 0579 Oslo, Norway

declare, under its sole responsibility that the products listed in Appendix I conforms to RoHS Directive 2011/65/EU and EMC Directive 2014/30/EU tested according to the following standards:

RoHS EMC
IEC 62321-1:2013
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-8:2017

EN 55032:2015
EN55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

 

 

and thereby can carry the CE and RoHS marking.

Click here to download signed document

Appendix I - List of Applicable Product Numbers

SFP

STM-1 (155 Mbps)        

     SFP-155M-L15D

     SFP-155M-L40D

     SFP-155M-L80D

STM-1 (155 Mbps) xWDM         

     SFP-155M-L80D-Cxx

     SFP-155M-L160D-Cxx

Fast Ethernet   

     SFP-100Base-FX

     SFP-100Base-LX

     SFP-100Base-EX

     SFP-100Base-ZX

     SFP-100Base-L160D

     SFP-GE-FE-FX

     SFP-GE-FE-LX

Fast Ethernet xWDM    

     SFP-100B-L40D-Cxx

     SFP-100B-L80D-Cxx

     SFP-100B-L160D-Cxx

Gigabit Ethernet w/DDM            

     SFP-1000Base-SXD

     SFP-1000Base-LXD

     SFP-1000Base-L20D

     SFP-1000Base-L40D

     SFP-1000Base-ZXD

     SFP-1000Base-L120D

Gigabit Ethernet w/o DDM         

     SFP-1000Base-SX

     SFP-1000Base-LX

     SFP-1000Base-ZX

Gigabit Ethernet xWDM

     SFP-L50D-Cxx

     SFP-L80D-Cxx

     SFP-L120D-Cxx

     SFP-L160D-Cxx

     SFP-L120D-Dxxxx

Multirate 100M-2.7G     

     SFP-MR-MMF

     SFP-MR2D

     SFP-MR15D

     SFP-MR40D

Multirate 100M-2.7G xWDM      

     SFP-MR50D-Cxx

     SFP-MR80D-Cxx

     SFP-MR120D-Cxx

     SFP-MR80D-Dxxxx

     SFP-MR120D-Dxxxx

SFP

4x/2x/1x Fibre Channel

     SFP-4GFC-SD

     SFP-4GFC-L5D

     SFP-4GFC-L10D

     SFP-4GFC-ER

     SFP-4GFC-ZR

4x/2x/1x Fibre Channel xWDM 

     SFP-4GFC-30D-Cxx

     SFP-4GFC-50D-Cxx

     SFP-4GFC-80D-Cxx

     SFP-4GFC-80D-Dxxxx

 

SFP Copper    

     SFP-1000Base-TX

     SFP-GE-T

     SFP-100Base-T

SFP BiDi          

Fast Ethernet Bi-Di w/DDM       

     SFP-FE-BX20D-34

     SFP-FE-BX20D-43

     SFP-MR155-BX20D-35

     SFP-MR155-BX20D-53

     SFP-MR155-BX40D-35

     SFP-MR155-BX40D-53

Fast Ethernet Bi-Di w/o DDM    

     SFP-FE-BX2D-35

     SFP-FE-BX2D-53

     SFP-FE-100BX-U-10

     SFP-FE-100BX-D-10

     SFP-MR155-BX40-35

     SFP-MR155-BX40-53

Dual Rate 100/1000Mb 1310/1490         

     SFP-DR-BX20D-34

     SFP-DR-BX20D-43

     SFP-DR-BX40D-34

     SFP-DR-BX40D-43

Dual Rate 100/1000Mb 1310/1550         

     SFP-DR-BX10D-35

     SFP-DR-BX10D-53

     SFP-DR-BX20D-35

     SFP-DR-BX20D-53

     SFP-DR-BX40D-35

     SFP-DR-BX40D-53

Gbit Ethernet Bi-Di 1310/1490  

     SFP-1000B-BX10D-34

     SFP-1000B-BX10D-43

     SFP-1000B-BX40D-34

     SFP-1000B-BX40D-43

Gbit Ethernet Bi-Di 1310/1550  

     SFP-1000B-BX2D-35

     SFP-1000B-BX2D-53

     SFP-1000B-BX10D-35

     SFP-1000B-BX10D-53

     SFP-GE-BX20SC-35

     SFP-GE-BX20SC-53

     SFP-1000B-BX40D-35

     SFP-1000B-BX40D-53

     SFP-GE-BX80D-35

     SFP-GE-BX80D-53

Gbit Ethernet Bi-Di 1490/1550  

     SFP-GE-BX80D-45

     SFP-GE-BX80D-54

     SFP-GE-BX120D-45

     SFP-GE-BX120D-54

Gbit Ethernet CWDM    

     SFP-GE-BX80D-Cxxyy

SFP+

10 Gigabit Ethernet

     SFP-10GE-LR

     SFP-10GE-LRM

     SFP-10GE-SR

     SFP-10GE-LR40

     SFP-10GE-ER

     SFP-10GE-ZR

10 Gigabit Ethernet Ruggedized

     SFP-10GE-LR-RGD

     SFP-10GE-SR-RGD

10 Gigabit Ethernet BiDi

     SFP-10GE-BX10D-23

     SFP-10GE-BX10D-32

     SFP-10GE-BX40D-23

     SFP-10GE-BX40D-32

     SFP-10GE-BX60D-23

     SFP-10GE-BX60D-32

     SFP-10GE-BX80D-45

     SFP-10GE-BX80D-54

10 Gigabit Ethernet CWDM

     SFP-10GE-ER-Cxx

     SFP-10GE-ER-CxxL

     SFP-10GE-ZR-Cxx

10 Gigabit Ethernet DWDM

     SFP-10G-L100-Dxxxx

     SFP-10G-LR40-Dxxxx

     SFP-10G-LR80-Dxxxx

     SFP-10G-LR80-Dxx50

Tunable DWDM

     SFP-10G-MR80-DT-NP

8G/4G/2G/1G Fibre Channel

     SFP-8GFC-L10D

     SFP-8GFC-SD

     SFP-8GFC-L40D

     SFP-8GFC-L80D

8G/4G/2G/1G Fibre Channel CWDM

     SFP-8GFC-40D-Cxx

     SFP-8GFC-80D-Cxx

8G/4G/2G/1G Fibre Channel DWDM

     SFP-8GFC-40D-Dxxxx

     SFP-8GFC-80D-Dxxxx

16G/8G/4G Fibre Channel

     SFP-16GFC-SD

     SFP-16GFC-L10D

     SFP-16G-L20D-Cxx

     SFP-16G-L20D-Dxxxx

CPRI

     SFP-6G-L10D

     SFP-6G-SD

     SFP-6G-L40D

     SFP-6G-L80D

SFP+

Active Optical Cable (AOC)

     SFP-10GB-AOC

Direct Attach Cables (DAC)

     SFP-H10GB-ACU

     SFP-H10GB-CU

Kobber

     SFP-10Gbase-T

SFP 28

25 Gigabit Ethernet

     SFP-25G-CSR-C

     SFP28-ER

     SFP28-LR

     SFP28-SR

25 Gigabit Ethernet BiDi

     SFP28-BX10D-23

     SFP28-BX10D-32

     SFP28-BX30D-23

     SFP28-BX30D-32

25 Gigabit Ethernet CWDM

     SFP28-L10D-Cxx

25 Gigabit Ethernet DWDM

     SFP28-L10D-Dxxxx

Active Optical Cable (AOC)

     SFP28-AOC

Direct Attach Cables (DAC)

     SFP28-DAC

X2/XENPAK

10 Gigabit Ethernet

     TRX-X2-SFP

     TRX-XENPAK-SFP

XFP

10 Gigabit Ethernet

     XFP-ER

     XFP-LR

     XFP-LR40

     XFP-SR

     XFP-ZR

10 Gigabit Ethernet BiDi

     XFP-10GE-BX10D-23

     XFP-10GE-BX10D-32

     XFP-10GE-BX40D-23

     XFP-10GE-BX40D-32

     XFP-10GE-BX60D-23

     XFP-10GE-BX60D-32

     XFP-10GE-BX80D-45

     XFP-10GE-BX80D-54

10 Gigabit Ethernet CWDM

     XFP-ER-Cxx

     XFP-ER-CxxL

     XFP-ZR-Cxx

10G multiprotokoll

     XFP-MR10G-ZR120D-U

     XFP-L-OC192-SR1-LP-C

     XFP-E-OC192-IR2-LP-C

     XFP-L-OC192-SR1

     XFP-Z-OC192-LR2

     XFP-E-OC192-IR2

10G multiprotokoll CWDM

     XFP-Z-OC192LR2-Cxx

     XFP-E-OC192IR2-CxxL

     XFP-E-OC192IR2-Cxx

10G multiprotokoll DWDM

     XFP-MR-100D-Dxxxx

     XFP-MR-L120D-Dxxxx

     XFP-ZOC192LR2Dxxxx

     XFP-EOC192IR2Dxxxx

Tunable DWDM

     XFP-MR80D-NC-DTUN

8G Fibre Channel

     XFP-8GFC-SR

QSFP+

4 x 10 Gigabit Ethernet

     QSFP-40G-ER4

     QSFP-40G-eSR4

     QSFP-40G-LR4

     QSFP-40G-LX4

     QSFP-40G-PSM4

     QSFP-40G-SR4

Active Optical Cable (AOC)

     QSFP-40G-AOC

     QSFP-4SFP-AOC

Direct Attach Cables (DAC)

     QSFP-40G-DAC

     QSFP-4SFP-DAC

Konverter

     TRX-QSFP-SFP

QSFP28

100 Gigabit Ethernet

     QSFP28-CWDM4

     QSFP28-ER4L

     QSFP28-LR4-OTU4

     QSFP28-LR4

     QSFP28-PSM4

     QSFP28-SR4

Active Optical Cable (AOC)

     QSFP28-4SFP28A

     QSFP28-AOC

Direct Attach Cables (DAC)

     QSFP28-DAC

     QSFP28-4SFP28D

Konverter

     TRX-QSFP28-SFP28

CFP/CFP2/CFP4

100 Gigabit Ethernet

     CFP-100G-ER4

     CFP-100G-LR4

     CFP2-100G-ER4

     CFP2-100G-LR4

     CFP4-100G-LR4

Konverter

     TRX-CFP-QSFP28

     TRX-CFP2-QSFP28

QSFP56/QSFP-DD/OSFP          

     QSFP-DD-400G-FR4

     QSFP-DD-400G-SR8