Choose format:
You have chosen:

CWDM LGX3

CWDM-multipleksere i LGX3-format har noe høyere porttetthet enn vårt standard Fiberworks-format og festes med skruer. De er dessuten tilpasset bruk i en type hylle som er en del brukt noen steder i Norge. Kvaliteten og utførelsen er ellers den samme som for våre vanlige CWDM-muxer.

Produktvelger/filter

Feltene for produktvelger/filter er nå flyttet opp til venstre. Kryss av ønskede kriterier så snevres utvalget inn. Til slutt vil du stå igjen med den eller de multiplekserne som er best tilpasset ditt behov.